Legislatie

FORMELE DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR ECONOMICE DE CATRE INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII :

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in M.OF. nr. 1066/17.11.2004
Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, modificata prin Lg. 370/2002
Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in M.OF. Partea I, nr. 15/1998
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii juridice si a falimentului, republicta, cu modificarile si completarile ulterioare, in M.OF. 424/2004
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in M.OF. nr. 299/94
Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in M.OF. nr. 355/1999
Hotarea Guvernului nr. 935/1999 privind stabilirea conditiilor in care pot presta munca persoanelor care nu incheie contracte individuale de munca si modul de utilizare a sumelor reprezentand comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de munca, respectiv de directiile generale de munca si protectie sociala
Legea nr. 53/2003 petru aprobarea Codului muncii
Hotararea Guvernului nr. 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in M.OF. 164/2003
Ordonata de Urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate
Legea nr. 19/2000 privind sistemul publice de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata

ACHIZITII PUBLICE

1. Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public- privat

2. Hotarea Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonata Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public- privat

3. Ordonata de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/2002

4. Hotarea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonatei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, modificata prin H.G. nr.874/2003

5. Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electonice, aprobata prin Legea nr. 468/2002 si Legea nr. 535/2003

PRACTICI COMERCIALE, CONCURENTA SI REGIMUL PRETURILOR

Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modificata si aprobata prin Legea nr. 650/2002
Hotarea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
Ordinul nr. 601/2002 privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN
Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, publicat in M.OF. nr. 483/05.07.2002
Hotarea Guvernului nr. 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, publicat in M.OF. nr. 365/2002
Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale
Legea nr. 298/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale
Legea concurentei nr.21/1996, publicata in M.OF. 88/30.04.1996.

DISCIPLINA FINANCIAR-CONTABILA

Ordinul nr.1313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoane juridice, modificat si completat prin O.R.D. nr. 462/2001
Ordinul nr. 179/2002 privind modificarea Ordinului finantelor nr. 1313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat
Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, publicat in M.OF. nr. 24/31.01.1996
Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, publicat in M.OF. nr. 429/18.06.2003
Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificari si completari ulterioare, publicata in M.OF. nr. 48/14.01.2005
Ordinul nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in M.OF. nr. 279/25.04.2002
Legea nr. 87/1994 privind evaziunea fiscala, cu modificari si comlpetari ulterioare, republicata in M.OF. nr. 545/29.07.2003
Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, publicat in M.OF. nr. 368/19.12.1997
Ordinul nr. 989/2002 privind tiparirea, inscrierea si numerotarea formularelor cu regim special, publicat in M.OF. nr. 561/31.07.2002
Ordinul nr. 2264/2001 pentru aprobarea modelelor formularelor specifice cu regim special privind activitatea financiara si contabila si a normelor privind intocmirea si utilizarea acestora, publicat in M.OF. nr. 136/21.02.2002
Ordinul nr. 599/2002 pentru aprobarea unor modele de formulare specifice cu regim special privind activitatea financiara si contabila, publicat in M.OF. nr. 362/30.05.2002
Ordinul Ministerului Finantelor nr. 2055/1998 privind aplicarea corespunzatoare a Hotararii Guvernului nr. 831/1997, publicat in M.OF. nr. 442/20.11.1998
Ordinul nr. 29/2003 privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor de formularelor commune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, publicat in M.OF. nr. 48/23.01.2003

CODUL FISCAL

1. Legea nr. 571/2003, modificat prin Ordonata de Urgenta a Guvernului nr. 123/2004, Ordonanta Guvernului nr. 83/2004, Legea nr. 494/2004, Legea nr. 163/2005 si Ordonata de Urgenta a Guvernului nr. 30/2005.